IBX DEBUGGING
bevissikring utenfor rettssak IBX User NOT ACTIVE
  • hvilket heavy band selger mest musik BS Medievalg grunnskolen
hans peter rasmussen dk
Bokvalget er en morsom og utfordrende del av jobben som skolebibliotekar, men det er svært tidkrevende å holde seg à jour i en travel hverdag. Lar du fagfolkene i Biblioteksentralens foreta deler av medievalget for biblioteket ditt, frigjør du tid til veiledning og formidling.


Skolebibliotek kan abonnere på bokpakker og lydbokpakker som kommer to ganger i året. Pakkene er delt inn etter målgruppe (barnetrinnet og ungdomstrinnet) og etter størrelse (antall titler og pris). Pakkene blir presentert i august og januar. Vi har løpende kontakt med forlagene og får tidlig informasjon om hva som er under planlegging og produksjon. Du er dermed sikret å få ett eksemplar av de viktigste bøkene for målgruppen din tidlig. Bokvalget blir foretatt av personer med god kjennskap til bokmarkedet og skolens behov og læreplaner. Du kan dermed være trygg på at pakkene er aktuelle for skolen din.

nikolaus von falkenhorst  

Bokpakker

Bokpakkene består av både norsk og oversatt fag- og skjønnlitteratur i alle aktuelle vanskelighetsgrader. For de to minste pakkene, kan du velge om pakkene skal inkludere nynorsktitler og/eller kulturfondbøker.
greta van fleet from the fires  

Lydbokpakker

Lydbokpakkene består av både norsk og oversatt fag- og skjønnlitteratur i alle aktuelle vanskelighetsgrader. Lydbøkene kommer på diskformat, det vil si tradisjonelle lydbøker og mp3-lydbøker på CD.

Prislønnsomt a handle i sverige

  PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE 3
ronson lighter pris Bokpakke barnetrinn Kr 6.000,– Kr 10.000,– Kr 20.000,–
ordspråkene 31 vers 10 Bokpakke ungdomstrinn Kr 6.000,– Kr 10.000,– Kr 20.000,–
første musikksjangeren i verden Lydbokpakke barnetrinn Kr 3.000,–    
hagebyen private barnehage Lydbokpakke ungdomstrinn Kr 3.000,–    

stanbic bank uganda skredder oslo pris Valgmulighet for pakke 1 og 2: Husk å gi oss melding ved bestilling om du ønsker at pakkene skal inkludere nynorsktitler og/eller kulturfondtitler. Pakkene koster det samme.

Kontaktperson for bestilling og spørsmål

terminal 2 delhi

Aud Kristine Johnsen

Markedskonsulent, Kunde- & skolebibliotek og BS Medievalg barn

hans nielsen hauge store norske leksikon average train running status 22 08 34 72
butikker carl berner