IBX DEBUGGING
full metal alchemist IBX User NOT ACTIVE
Koder for litteratur tilpasset spesielle brukergrupper

flåklypa gitar noter og tab besifring I MARC-felt 019 $e er disse kodene definert: Ved flere koder kombineres kodene uten skilletegn. Dersom flere enn en kode skal registreres, kombineres de uten skilletegn.

(019 $e) Betydning
ta Lettlest
  For bøker støttet av Leser søker bok: Tilrettelagt enkel tekst
tb Tilrettelagt enkelt innhold
tc Storskrift – forlagsdefinert
td God leselig skrift (storskrift – selvmålt)
te Blindeskrift
tf Tegnspråk
tg Taktil bok for blinde og svaksynte
th Bliss symbolspråk
tj Store bokstaver (versaler)