IBX DEBUGGING
beregne ligningsverdi hytte IBX User NOT ACTIVE
Aldersgruppermerker

hjertekrampe + film I MARC-felt 008 pos. 22 er disse kodene definert for målgruppe/intellektuelt nivå:

Koder for målgruppe (008/22) Betydning
^ Informasjon ikke oppgitt
a Voksne
j Barn og ungdom

beetlejuice full movie  

sikkerhetspolitisk dypdykk frank bakke jensen mario kart 7 gratis Aldersgruppemerker for barnebøker
I MARC-felt 019 $a er disse kodene definert:
Kodene brukes i kombinasjon med 008/22: «j».
Ved flere koder settes komma for å skille kodene.

Aldersgruppemerker for barnebøker (019$a) Betydning
aa Barn 0–3 år
a Barn 3–6 år
b Elever på 1.–3. klassetrinn
(6–9 år)
bu Elever på 4.–5. klassetrinn
(9–11 år)
u Elever på 6.–7. klassetrinn
(11–13 år)
mu Elever på ungdomstrinnet
(13–16 år)