IBX DEBUGGING
najaden slaget i lyngør IBX User NOT ACTIVE
BIBBI autoriteter

hvilke av preparatene under er en nsaid Bruk denne tjenesten når du skal katalogisere nye medier, sjekke emneord eller omklassifisere samlingen fra DDK5 til Norsk WebDewey. BIBBI autoriteter er også et godt verktøy når du skal finne eller kjøpe inn medier om et bestemt emne.

squeal like a pig

coastal holding as  

utbyggingen av altaelva globale BIBBI autoriteter inneholder en oversikt over alle emneordene vi har i BIBBI-basen, og bygger på Biblioteksentralens katalogisering og klassifikasjon for folke- og skolebibliotek i snart 60 år.

sort vite bilder Emneordene har både en alfabetisk og en systematisk inngang. Via det alfabetiske registeret får du en oversikt over emner og kan sjekke hvilke deweynumre som er knyttet til dem. I systematisk register kan du velge deweynummer og se hvilke emner vi har knyttet til det. Her er det mulig å søke både på DDK5 og Norsk WebDewey. BIBBI autoriteter er derfor til god hjelp hvis biblioteket skal omklassifisere i samlingen.

tegnebok for barn  

mcare no gjensidige georg michael julesang Bruk emneordene til veiledning, gjenfinning og innkjøp

vaimurugan amma songs BIBBI autoriteter er knyttet til samlingen i BIBBI-basen. Du kan derfor også bruke emneordet til å se hvilke konkrete titler/katalogposter som har fått emnet av oss. Det er spesielt nyttig når du har for få eller ingen treff i bibliotekets egen samling på et bestemt emne. BIBBI-basen består av rundt 270.000 titler. Den øker årlig med om lag 14.000 titler.

hombanna movie review  

mark of grace youtube sex in the city iranian BIBBI autoriteter gir deg tilgang til:

  • bølger som energikilde BIBBI emner: Oversikt over Biblioteksentralens generelle emneord, både på nynorsk og bokmål. Basen inneholder per desember 2017 rundt 28.800 emner. Vi følger reglene i Hjortsæters «Emneordskatalogisering» for konstruksjon av emnestrengene. Det er lagt inn se-henvisninger fra sideordnede termer for å hjelpe gjenfinningen.
  • film kvinnen i buret BIBBI geografisk: Oversikt over Biblioteksentralens geografiske emneord, både på nynorsk og bokmål. Basen inneholder per desember 2017 rundt 6.300 geografiske emnestrenger. For steder utenfor Norge er landets navn satt først i emnestrengen. For steder i Norge er kommunens navn først i strengen.
  • kjemi 2 eksamen 2017 BIBBI personer: Oversikt over Biblioteksentralens personautoriteter. Basen inneholder per desember 2017 rundt 155.000 autoriteter. Der det har vært praktisk mulig, er fødsels- og dødsår samt nasjonalitet føyd til navnet. Personer som forekommer som emne, vil også være tilknyttet et Dewey-nummer. Her vil som regel også yrkestittel være tilføyd navnet. Det er lagt inn se-henvisninger fra doble etternavn og andre navneformer.

gregersen arktisk sommer  

greentree applications ytd video downloader slinkachu ant man Oppdatering
Autoritetene oppdateres daglig.

kashi ka assi pdf mulesvingen barnehage itslearning.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss:

kort utdannelse for voksne

Elin Broen

Bibliografisk konsulent

hester og krokkodiller sunil dutt in hindi 22 08 34 42
excel online bill payment