IBX DEBUGGING
keylogger free version IBX User NOT ACTIVE
Hans A. Vigen er ny administrerende direktør i Biblioteksentralen

have round buttons in html – Hans A Vigen framstår som en solid og trygg kandidat. Med sin kjennskap til organisasjonen, fagfeltet og samarbeidspartnere vil han fylle stillingen umiddelbart. Styrets opplevelse er at Hans A Vigen både har en posisjon internt og personlige egenskaper som gjør ham i stand til å gå inn i rollen som administrerende direktør i Biblioteksentralen. Jeg er sikker på at dette blir en god og framtidsrettet løsning og ser fram til å samarbeide med Hans, sier Lars Peder Brekk, styreleder i Biblioteksentralen.

film ryktet går – Jeg gleder meg til å utvikle Biblioteksentralen og Bibliotekenes Hus videre sammen med eiere, kunder og ansatte. En klar ambisjon er å samarbeide enda tettere med kundene våre, blant annet når det gjelder produktutvikling og felles prosjekter, for fortsatt å ligge i front og være relevante for dagens og morgendagens bibliotek. Det er en oppgave som inspirerer, sier Hans A. Vigen.

avskaffelse av dødsstraff i england Hans Vigen er 52 år, bosatt i Lier og kommer fra stillingen som økonomi- og driftsdirektør i Biblioteksentralen (BS). Utover BS har han bakgrunn fra ulike lederstillinger i bilbransjen, IT-bransjen, musikkbransjen og NRK. Han har to mastergrader i hhv. finans og ledelse. Hans A. Vigen overtok stillingen den 15.06. etter Børge Hofset, som gikk av med pensjon 31.05. i år. I tillegg til stillingen som direktør for Biblioteksentralen, tiltrer Vigen også som leder i BS Konsern.

tommy ivan hansen Biblioteksentralen er et offentlig eid samvirkeforetak som forhandler og utvikler produkter og tjenester til norske bibliotek. Biblioteksentralen er også en del av Bibliotekenes Hus og morselskap til Bibliotekenes IT-senter AS (hundre prosent eier), BS Undervisning, Norsk bibliotektransport og BS Eurobib. Les om Biblioteksentralen på selskapets hjemmesider: www.bibsent.no

forced marriages worldwide  

general olssoen 1905 mind reeling meaning Kontaktpersoner

bruke laptop som tv skjerm en fantastisk kvinne Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen, mobil: 470 25 930, e-post: [email protected]
pistol smith wesson 9mm Kristin Lande, kommunikasjonssjef i Biblioteksentralen, mobil: 993 56 003, e-post: [email protected]