IBX DEBUGGING
folk vil ha lavere skatter og avgifter IBX User NOT ACTIVE