IBX DEBUGGING
iloepet av eller i løpet av IBX User NOT ACTIVE